Kontakt

Zespół Algorytmów i Systemów Adaptacyjnych

Akademia Górniczo-Hutnicza

Adres do korespondencji:
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


Adres siedziby:
Budynek D17
Ul. Kawiory 21
30-055 Kraków


Telefon: (12) 328-33-14
Fax: (12) 617-51-72
e-mail: paszynsk@agh.edu.pl