Członkowie zespołu

Kierownik zespołu:    Prof. dr hab. Paszyński Maciej

Telefon:     48 12 328 33 14
Fax:     48 12 633 94 06
E-mail:     paszynsk@agh.edu.pl
Strona www: home.agh.edu.pl/paszynsk/

Prof. dr hab. inż. Robert Schaefer

Telefon:     48 12 328 33 13
Fax:     48 12 633 94 06
E-mail:     schaefer@agh.edu.pl

Dr hab. Maciej Smołka

Telefon:     48 12 328 33 98
Fax:     48 12 633 94 06
E-mail:     smolka@agh.edu.pl

Dr inż. Maciej Woźniak

Telefon:     48 12 328 33 04
Fax:     48 12 633 94 06
E-mail:     macwozni@agh.edu.pl

Dr inż. Marcin Łoś

Telefon:     48 12 328 33 04
Fax:     48 12 633 94 06
E-mail:     marcin.los@agh.edu.pl

Mgr inż. Krzysztof Podsiadło

Telefon:     48 12 328 33 04
Fax:     48 12 633 94 06
E-mail:     podsiadl@agh.edu.pl

Mgr inż. Albert Mosiałek


E-mail:     mosialek@agh.edu.pl